ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธันวาคม 2556 จำนวน 1 ฉบับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 626 คน