ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดแผนการปฏิบัติภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่   อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่  ประจำปี 255๖      

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 621 คน