ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเตรียมความพร้อมรับมือภาวะน้ำท่วมนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

เตรียมความพร้อมรับมือภาวะน้ำท่วม      
          1. หมั่นติดตามข่าวสารและประกาศเตือนทุกช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เสาสัญญาณ เป็นต้น
          2. เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ไฟฉาย และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อเอาตัวรอดในยามน้ำท่วม
          3. เตรียมกระสอบทรายไว้เพื่อทำผนังกั้นน้ำ (แต่ห้ามวางไว้พิงกำแพง เพราะจะเพิ่มแรงดันให้น้ำทะลักเข้ามาได้ง่าย)
          4. หมั่นทำความสะอาดพื้น ไม่ให้มีของอันตรายหากเกิดน้ำท่วมสูง
          5. เก็บของมีค่าและสัตว์เลี้ยง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ไปไว้ชั้นบนของบ้าน
          6. เตรียมเบอร์ติดต่อ หน่วยงานของรัฐ เผื่อต้องการความช่วยเหลือ
          7. ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อม
          8. หากเกิดน้ำท่วมให้หนีขึ้นที่สูง และปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
          9. พยายามหาส่วนแห้งเพื่อหลบภัย และป้องกันไฟดูด
          10. ห้ามรับประทานน้ำที่ท่วมสูง หากขาดแคลนน้ำดื่ม ให้ต้มก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคระบาด
          11. หากน้ำท่วมไม่สูงมาก ให้ระวังการใช้รถใช้ถนน และดูแลเด็กเล็กไม่ให้ออกจากบ้าน
          12. ระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ หากถูกกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำต้มสุกและเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผล จากนั้นหาทางไปสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลทันที

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมและหมายเลขสอบถามข้อมูลน้ำท่วมต่าง

          - สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182

          - สายด่วนนิรภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1784

       -  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.ท่าไร่  0-7534-4904-5

       -  สายตรง นายก อบต.ท่าไร่  085-7900434

       -  สายตรง ปลัด อบต.ท่าไร่  084-0607337

 


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 691 คน