ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 394 คน