ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมกราคม 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 400 คน