ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2563
  รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนเมษายน 2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้คะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 417 คน