ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าไร่
  รายละเอียด : ด้วย สภา อบต.ท่าไร่ จะดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2550 ในวันที่ 24 มิ.ย.2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ จึงเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯในครั้งนี้ และหากสนใจเข้าร่วม โปรดแจ้งเลขาฯสภา อบต.ท่าไร่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 695 คน