ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวสารทางราชการ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชประกาศรับสมัครเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างดังนี้ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทมีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อสอบถามที่ สำนักงานปลัด อบต.บางจาก งานการเจ้าหน้าที่ โทร 0-7539-9273 ต่อ 12
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 464 คน