ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับโอนย้ายพนักงานส่้วนตำบล
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดไำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติและส่ายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 1.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริการงานการคลัง7) จำนวน 1 อัตรา 2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา


http://matriculate.pedagogica.edu.sv/kardex/nbproject/slot/
https://www.slinfo.una.ac.cr/rat/slot/
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 490 คน