ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558
  รายละเอียด : กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2558 โดยการลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อเป็นการชักชวนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ทำความดีด้วยการลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา ภายใต้แนวคิด "รวมพลังคนไทย หัวใจไร้แอลกอฮอร์"
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 485 คน