ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 498 คน