ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  รายละเอียด : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ htt:/doe.go.th/nakhonsithamarat
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 523 คน