ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
  รายละเอียด : ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำโครงการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบทุนสนับสนุนการสึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นส่วนลด ร้อยละ30 ตลอดหลักสูตร (เฉพาะค่าหนาวยกิจ) ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานรับสมัคร กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร 02-579-1111,02-561-2222ต่อ 2121-4 โทรสาร 02-579-1111,02-561-2222 ต่อ 2117
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 506 คน