ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่าย
  รายละเอียด : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการและป้องกันมิให้ผู้ประกอบการค้าบางรายฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 510 คน