ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน 2558
  รายละเอียด : ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน เมษายน 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานได้ที่ http://doe.go.th/nakhonsithamarat เลือกเมนู งานจัดหางานในประเทศ-ตำแหน่งงานว่าง-ตำแหน่งงานประจำเดือน-ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2558
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 546 คน