ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
  รายละเอียด : ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 536 คน