ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วารสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ "เทศบาลนครนครศรีธรรมราช" ปีที่4 ฉบับที่ 27 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้หน่วยงานและประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 536 คน